Uległy zmianie limity magazynowe FBA

 

W 2018 roku Amazon dostosowuje zasady dotyczące limitów magazynowania FBA, aby poprawić jakość zarządzania zapasami przez sprzedawców. Pomoże to szybciej otrzymywać produkty i dostarczać je klientom. Te zasady dotyczą jedynie sprzedawców z profesjonalnym planem sprzedaży. Zapraszamy do wpisu: Jak sprzedawać na Amazon, w którym przedstawione są poszczególne plany.

Pierwszym krokiem podjętym przez Amazon jest wprowadzenie wskaźnika wydajności magazynu (ang. Inventory Performance Index). Od 1 lipca 2018 roku, dostęp do zasobów magazynowych może zostać ograniczony dla sprzedawców, których wskaźnik jest mniejszy niż 350. Możemy śledzić wartość swojego wskaźnika wydajności magazynu w „Inventory Performance Dashboard”. Można go znaleźć tutaj.

Jest to bezpłatne narzędzie, które pomoże nam zoptymalizować działalność FBA. Otrzymujemy bowiem porady dotyczące zwiększenia sprzedaży i obniżenia kosztów. Wynik jest aktualizowany co tydzień, w oparciu o bieżące zarządzanie zapasami.

Sprzedawcy, którzy utrzymuję wskaźnik na poziomie co najmniej 350, będą mieli nieograniczoną przestrzeń na produkty o rozmiarach standardowych oraz tych ponadwymiarowych. Cały czas obowiązują opłaty za przechowywanie produktów jak i przechowywanie długoterminowe.

Sprzedawcy, których Inventory Performance Index jest mniejszy niż 350:

Od 1 lipca 2018 roku, limity przechowywania będą oceniane co trzy miesiące w cyklu kwartalnym. Jeśli wskaźnik jest mniejszy niż 350 sześć tygodni przed rozpoczęciem kwartału, otrzymamy powiadomienie o potencjalnych limitach magazynowania. Jeśli wynik nie poprawi się do końca kwartału, limity będą obowiązywały również w kolejnym kwartale.

Zgodnie z zasadami limitów magazynowania zapasów FBA, nie będziemy mogli utworzyć nowej przesyłki do Amazon, dopóki poziom zapasów nie spadnie poniżej limitów miejsca. Jeśli istniejące zasoby przekroczą limity miejsca nadane w danym miesiącu, pobrana zostanie opłata za zużycie zasobów magazynowych dla tej części zapasów, która przekroczyła limity miejsca. Opłata za nadwyżkę będzie naliczana co miesiąc i będzie wynosiła $10.00 za stopę sześcienną. Narzędzia będą aktualizowane przez Amazon, aby odzwierciedlały wymiary w stopach sześciennych, aktualnie widzimy jedynie liczbę jednostek produktu.

 

Przykład:

Jeśli sprzedawca uzyska wynik 125 w dniu 19 maja, otrzyma powiadomienie, które poinformuje go, jakie mogą być limity przechowywania w przypadku jeśli wynik nie poprawi się do ponad 350 do dnia 30 czerwca. Jeśli jednak wynik wzrośnie powyżej 350 do 30 czerwca, sprzedawca będzie miał nieograniczone miejsce magazynowe od lipca do września. Jeśli jednak wartość wskaźnika nie przekroczy 350 z dniem 1 lipca, limity zostaną zaktualizowane do wartości podanych w powiadomieniu z 19 maja. Limity te będą obowiązywały od 1 lipca do 30 września. Jeśli wskaźnik wzrośnie do ponad 350 w dniu 19 sierpnia, będziemy mieli nieograniczone miejsce na przechowywanie w kolejnym kwartale, od października do grudnia.

 

Źródło: https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G93D6U2APR9UYBG5

 

Zmiana limitów magazynowych FBA
5,0 rating based on 12 345 ratings
Ocena: 5 out of 5 oparta na 1 reviews.
Name
Email
Review Title
Rating
Review Content